Crèdits

Autores:
Ariadna Pomar León
Arran de Terra

Nicola Duran Gurnsey
Entrepobles

Gonzalo Gamboa Jiménez
Insitut de Ciècnia i Tecnologia Ambientals, UAB

Rosa Binimelis Adell
Cátedra en Agroecologia i Sistemas Alimentaris, UVic

Guillem Tendero Acin
Arran de Terra

Revisió ortogràfica:
Maria Duran Gurnsey

Amb la coordinació d’Entrepobles:
Àlex Guillamón Lloret i Montse Carrillo Font.

Barcelona, juny 2018

 

Amb el suport de: