Presentació

L’informe Arran de Terra, fruit d’un treball col·lectiu, té l’objectiu de diagnosticar la situació actual del sistema alimentari de Catalunya, des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària. La finalitat és dotar-nos de dades que ens permetin referendar, afinar o refutar les intuïcions, percepcions i relats que, construïm dia a dia, les persones que treballem per fomentar uns sistemes alimentaris locals més justos i sostenibles.

Aquest informe és una actualització de l’informe Arran de terra. Indicadors participatius de Sobirania Alimentària a Catalunya. El infome té l’objectiu d’analitzar el context actual, incorporant qüestions emergents que han adquirit rellevància en els darrers anys, com ara les relacionades amb l’emergència alimentària o el desenvolupament de determinats circuits curts de comercialització. El resultat és una nova bateria de dimensions, atributs i indicadors, que permet avaluar el nostre sistema alimentari des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària, tenint en compte la seva complexitat.

Els 39 indicadors estan classificats  en 8 dimensions, que engloben els principals elements que defineixen el sistema alimentari català des de la perspectiva de la Sobirania Alimentària.

Un cop definits i avaluats els indicadors, a finals del 2016 vam convidar a un taller participatiu a persones referents de la Sobirania Alimentària a Catalunya, per tal que aportessin els seus coneixements i visions a la reflexió i el debat al voltant dels resultats presentats. La seva valuosa intervenció en el procés, ens ha permès validar la bateria d’indicadors, introduir matisos, o fins i tot, donar la volta a alguns indicadors concrets, i incorporar idees per la fase de difusió i presentació dels resultats.

 El present informe conté una introducció breu al marc teòric de la Sobirania Alimentària  (a la primera edició es pot trobar una revisió més en profunditat d’aquests conceptes). En segon lloc, es presenten els principals resultats de la recerca organitzats entorn a 7 dimensions

– Medi rural viu
– Medi rural productiu
– Control popular del sistema alimentari
– Sector agroecològic
– Educació per la Sobirania Alimentària
– Dret a l’alimentació
– Conservació dels recursos naturals

A més, s’incorporen reflexions que fan referència a una vuitena dimensió transversal, la de dones, medi rural i Sobirania Alimentària.

Exposició itinerant

Agraïments

Agraïm la participació de totes aquelles persones que ens han facilitat informació i que ens han ajudat a interpretar els resultats (personal tècnic d’administracions i sindicats agraris, membres d’iniciatives de formació, divulgació i/o producció agroecològica, personal acadèmic, etc.). En especial, a les persones que van venir al taller: a en Gilad Buzi, Sònia Callau, Verònica Escurriol, Vanesa Freixa, Clara Griera i Carles Soler, així com a les que no van poder venir, però ens han seguit en la distància com ara  la Marta G. Rivera i en Josep Espluga.

Esperem que l’estudi sigui de profit, a la vegada que, les dades i conclusions que es recullen, puguin servir a les persones que treballem en la promoció de la Sobirania Alimentària per seguir avançant en la construcció d’aquest nou sistema alimentari que anhelem.